1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

Hackforsociety
Försöket är skapat 08.10.2017

Yhdistelmä- eli hybridiuhat kaupunkitasolla

Broilerihybridissä yhdistyvät suuret rintalihakset ja suuret näitä lihaksia kannattelevat jalat. Vastaavasti yhdistelmä-eli hybridiuhissa yhdistyvät valtiollisten ja ei-valtioillisten toimijoiden lukemattomat vaikutustavat. Yhdistelmäuhkien vaikutuskanavat tunnetaan, mutta niitä ei kuitenkaan ymmäretä paikallisella tasolla. Tämän vuoksi kokeilemme kartoittaa Helsingin kaupungille, miten hybridiuhat voisivat käyttäytyä paikallisesti.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Yhdistelmäuhkia käsitellään valtiotasolla ja useinmiten vielä sotilaallisessa merkityksessä. Yhdistelmäuhat ovat kuitenkin luovia sekä monikanavaisia, ja ne ylittävät perinteiset virastojaot. Tämän lisäksi monet potentiaalisista yhdistelmävaikuttamisen keinoista ovat paikallisia, mistä ne voivat nousta valtion tasolle. Tästä huolimatta paikallisella tasolle ei ymmärretä yhdistelmäuhkia.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kartoituksemme paikallisesta yhdistelmävaikuttamisesta antaa osviittaa siitä, kuinka laaja-alaisesti yhdistelmäuhkia on käsiteltävä. Toivomme pistävämme alulle monikanavaisen ja pitkäkestoisen työn yhdistelmäuhkien ymmärtämiseksi. Ideamme myötä Helsinki voi profiloitua suunnannäyttäjänä yhdistelmävaikuttamisen aikakaudella.