Dataskyddsbeskrivning


Administratör för Plats för försök, registeransvarig:
Motiva Oy, Norra Järnvägsgatan 25, 00100 Helsingfors, kokeilut@motiva.fi
Ansvarig person för dataskyddsfrågor på Motiva:
Pirjo Jakobsson, förvaltningschef tfn (09) 6122 5003, pirjo.jakobsson@motiva.fi


Register: Register över användare av Plats för försök
För vilka ändamål behöver vi dina personuppgifter? Med hjälp av dina personuppgifter identifierar vi dig som användare av Plats för försök. Även den som ansöker om finansiering för sitt försök är en användare. Du loggar in i tjänsten med din egen e-postadress. Vi ber dig skapa ett lösenord som bara du känner till. Om du glömmer ditt lösenord kan du återställa det i tjänsten. Om vi behöver ytterligare information för försöket, skickar vi dig en förfrågan per e-post. Ingen annan än administratören känner till din e-postadress.
Användarregistrets datainnehåll: Du är med i tjänsten under ditt eget namn. Du kan också lägga till ett foto i din profil. Offentligt visas utöver ditt för- och efternamn också de kontaktuppgifter i sociala medier och de intressen som du har velat att andra ska se (se Sök bland användare). De här uppgifterna kan du kontrollera och redigera på din egen profilsida, som du når genom att klicka på ditt namn uppe i högra hörnet på sidan. De uppgifter som du anger lagras på en skyddad webbserver som systemadministratören tillhandahåller och som utomstående inte har tillträde till.
Regelmässiga uppgiftskällor Alla uppgifter om dig och ditt försök härstammar från dig. Andra kan kommentera den utmaning, den idé eller det försök som du presenterat.
Utlämnande av uppgifter Om du ansöker om finansiering för ditt försök, lämnar vi ut dina personuppgifter för behandling hos den aktör som behandlar ansökningarna. Den som behandlar ansökningarna har inte rätt att lämna ut uppgifterna eller använda dem för något annat ändamål. Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES-området.
Lagringstid för uppgifterna Uppgifterna lagras i registret tills du begär att de raderas eller tills registret läggs ner exempelvis i samband med att plattformen Plats för försök läggs ner.
Dina rättigheter Du kommer åt dina egna uppgifter via din profil, där du också kan korrigera och komplettera uppgifterna. Om du önskar att dina uppgifter raderas kan du skicka e-post till kokeilut@motiva.fi.

Om du upptäcker problem med behandlingen av personuppgifter, ber vi dig kontakta den person med ansvar för dataskyddsfrågor som nämns i punkt 1. Du kan också lämna in ett klagomål om behandlingen av personuppgifter till tillsynsmyndigheten, som är dataombudsmannen.