Om oss | Kokeilunpaikka.fi

Om oss

Har du en bra idé? Det får du veta på Plats för försök!

Plats för försök för samman experimentlystna, finansiärer, nya idéer och lärdomar av försök. Utan djärva, experimentlystna personer skulle vi sakna många revolutionerande innovationer som har ökat välbefinnandet. Gratis skolmat? Pacemaker? Textmeddelanden? Alla dessa innovationer är resultat av försöksverksamhet.

Här kan du utveckla idéer till konkreta försök, ansöka om finansiering som vi utlyser för försöksverksamhet, kommentera andras försök och dela med dig av lärdomar du fått.

Plats för försök är avsedd för alla: medborgare, företag, forsknings- och läroanstalter, organisationer och aktörer inom den offentliga förvaltningen. Plats för försök är en tjänst för den som vill gå från idé till handling och finna nya lösningar genom försök.

Plats för försök grundades 2017 av en vilja att främja den finländska försökskulturen i regeringens spetsprojekt Försöksfinland. Numera ansvarar det statsägda bolaget för hållbar utveckling Motiva Oy för tjänsten. Välkommen till Plats för försök!

Du kan kontakta oss per e-post, kokeilut@motiva.fi.

Anvisningar

Plats för försök är öppen för alla: medborgare, företag, forsknings- och läroanstalter, organisationer och aktörer inom den offentliga förvaltningen.

Så här går det till!

För att kunna skapa egna försök och kommentera andras måste du börja med att registrera dig. Fyll på med information i din användarprofil, för att användare med samma intressen som du ska hitta dig. Din profil är synlig för alla användare.

Starta försöket. Svara på frågor och gå igenom alla faser i den smidiga försöksprocessen från idé till lärdomar. Du kan ansöka om finansiering för ditt försök genom att delta i våra ansökningsomgångar. Bekanta dig i lugn och ro med kriterierna för varje ansökningsomgång och svara på frågorna utifrån beskrivningen.

Vi vill gärna höra från dig under försökets gång. Du kan också berätta hur det har gått efter försöket. Efter slutfört försök kan du gå vidare till fasen Lärdomar av försöket, för att dela med dig av dina erfarenheter till andra. Vi vill alla gärna veta hur försöket framskred och vilka resultat det gav. Dela även med dig av eventuella lärorika misstag!

Om du känner dig osäker, stöter på tekniska problem eller vill ge oss feedback, kan du kontakta oss på kokeilut@motiva.fi.

Spelregler på Plats för försök

Plats för försök är en gemenskap där vi sporrar och uppmuntrar varandra. Det är viktigt att vi håller en god ton när vi gör det. I försöksverksamhet är allt tillåtet, bara du är snäll mot andra!

Vi iakttar principen om öppen innovation. Det betyder att en idé som du publicerar kan användas av vem som helst. Du kan också utnyttja andras idéer. Kom ihåg att tacka för lånet! Genom samarbete kan vi utveckla allt bättre idéer. Du får inte utan lov använda någon annans färdiga förslag till försök i ditt namn. Du kan naturligtvis bidra till försöket med din egen kompetens.

Som administratör kan vi radera innehåll som redan har publicerats i tjänsten om det anses vara osakligt eller kränkande. Vi kan också föreslå ändringar i beskrivningen av försöket.

Kontaktuppgifter

kokeilut@motiva.fi

Sara Lukkarinen, Elina Ovaskainen & Elli Saari